1. "Bliżej ludzi" - programem dla nauk społecznych? / red. nauk. Piotr Sałustowicz, Sławomir Kalinowski, Barbara Goryńska-Bittner. - Bielefeld : Societas Pars Mundi Publishing, © 2018. - 364 s.

                  54898

 

 1. Czas pracy 2019 : przepisy z praktycznym komentarzem / Joanna Suchanowska, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Tomasz Wardach. - Stan prawny: styczeń 2019. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2019. - 228 s.

                  54893

 

 1. Dokumentacja pracownicza 2019 : przewodnik po zmianach ze wzorami / Maria Sobieska. - Stan prawny na 1 stycznia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 130 s. - (Poradniki Kadrowe).

                  54878

 

 1. Imigracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy / Agnieszka Piekutowska. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 351 s.

                  54886

 

 1. Innowacje w zarządzaniu : nowe ujęcie / Teresa Kraśnicka. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o., 2018. - 200 s. - (Zarządzanie).

                  54882

 

 1. KP - Kodeks pracy / wydawca Aneta Flisek. - 8. wydanie, stan prawny: 22 stycznia 2019 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, © 2019. - IX, 673 s. - (Teksty Ustaw Becka).

                  54881 Czyt.

 

 1. Meritum - prawo pracy 2019 / red. merytor. Kazimierz Jaśkowski. - 16. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 1733 s. - (Meritum).

                  54879 Czyt.

 

 1. Komunikacja w pracy socjalnej z rodziną / Monika Podkowińska. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2017. - 156 s.

                  54902

 

 1. Modeling aging and migration effects on spatial labor markets / eds. Roger R. Stough, Karima Kourtit, Peter Nijkamp, Uwe Blien. - Cham : Springer, 2018. - X, 343 s. - (Advances in Spatial Science).

                  54884

 

 1. Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / pod red. Adama Stabryły ; autorzy Beata Barczak [i in.]. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - 523 s.

                  54894

 

 1. Prawo pracy : zbiór przepisów : kodeks pracy, wynagrodzenia, urlopy i czas pracy, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe, Państwowa Inspekcja Pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, koszty sądowe i sądownictwo pracy / red. Mariusz Kurzyński ; wydawca Małgorzata Stańczak. - 29. wydanie, stan prawny na 2 stycznia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 1101, [1] s. - (Seria z Paragrafem).

                  54877

 

 1. Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych / Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski. - Stan prawny na 1 stycznia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 709 [1] s. - (Biblioteka Prawa Pracy).

                  54906

 

 1. Prognozy liczby pracujących w podregionach województwa mazowieckiego w przekroju sektorowym i zawodowym do 2022 roku / Ewa Kusideł, Artur Gajdos, Anna Grochowska. - Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy, 2017. - 290 s.

                  54900

 

 1. Promocja zdrowia w zakładzie pracy : wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej / red. nauk. Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska. - Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera, 2017. - 200 s.

                  54901

 

 1. Projektowanie systemów podwyżkowych / Robert Manikowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 139 s. - (HR).

                  54887

 

 1. Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce / Damian Walczak. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. - 314 s.

                  54895

 

 1. Rola liderów w sukcesie przedsiębiorstw społecznych / Martyna Wronka-Pośpiech. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 200 s. - (Praca Naukowa).

                  54888

 

 1. Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy / Małgorzata Mędrala. - Stan prawny na 18 grudnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 611 s. - (Monografie).

               54880

 

 1. The struggle for workers' health : a study of six industrialized countries / Ray H. Elling. - London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018. - 500 s.

               54883

 

 1. System pomocy społecznej w Polsce : uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety A. Maj. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2015. - 144 s.

               54904

 

 1. Sytuacja demograficzna i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego / Romuald Jończy. - Opole ; Wrocław : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2017. - 139 s.

               54903

 

 1. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych : komentarz / Marcin Wojewódka. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - XVIII, 507 s. - (Krótkie Komentarze Becka).

               54890

 

 1. Ustawa o związkach zawodowych : komentarz praktyczny z orzecznictwem / Paweł Czarnecki, Piotr Grzebyk, Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - XXIV, 311 s. - (Komentarze & Linia Orzecznicza).

               54896

 

 1. Warunki pracy osób w wieku 18-29 lat na Mazowszu / Marzena Sochańska-Kawiecka [i in.]. - Warszawa : Wojewódzki Urząd Pracy, 2017. - 107 s.

               54899

 

 1. Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej : studium teoretyczno-empiryczne / Filip Chybalski. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - 268 s. - (Ekonomia).

               54889

 

 1. Wszystko o płacach : kompendium wiedzy normatywnej i praktycznej dla przedsiębiorców / Wiesław Sasin. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2019 r. - Skierniewice : Wydawnictwo Sigma, 2019. - 194 s.

               54891

 

 1. Wszystko o prawie pracy i BHP w 2019 roku / oprac.: Ewa Madejek. - Stan prawny na 1 stycznia 2019 r. - Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, 2019. - 715 s. - (Biblioteka Podatnika ; 166).

               54892

 

 1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Cz. 2 / Barbara Tomaszewska. - Stan prawny na 31 stycznia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 563 s. - (Poradniki Kadrowe).

               54605