1. Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy : piśmiennictwo polskie za 2017 r. - Cz. 1-2 / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : GBPiZS, 2018. - XXXVIII, 648 s. + dysk optyczny (CD-ROM).

                  10474 Czyt.

                  10475 Inf.

                  10476

 1. Employee engagement for organizational change : the theory and practice of stakeholder engagement / Julie Hodges. - Abingdon ;New York : Routledge, 2019. - IX, 219 s.

                  54823

 1. Evolving work : employing self and community / Ronnie Lessem, Tony Bradley. - Abingdon; New York : Routledge, 2019. - VIII, [2], 323 s. - (Transformation and Innovation).

                  54824

 1. Expanding the conceptual boundaries of work effort : critical insights into what makes people work  hard   /   Timur  Erim.  -  Wiesbaden  :  Springer  Nature,  2018.  -  XIV,  242  s.  -  (Schriften zur Unternehmensentwicklung).

                  54825

 1. Intercultural interactions in the multicultural workplace : traditional and positive organizational scholarship / edited by Małgorzata Rozkwitalska, Łukasz Sułkowski, Sławomir Magala. - [Cham] : Springer International Publishing Switzerland, 2017. - XVI, 312 s. - (Contributions to Management Science).

                  54826

 1. Jakość życia.  Ubóstwo i wykluczenie społeczne  :  2010-2017  :  (literatura polska w wyborze)  /  pod red. Justyny Garbarczyk. - Warszawa : GBPiZS, 2018. - XV, 122 s. - (Bibliografie / GBPiZS ; 142).

                  46526 Czyt.

                  46527 Inf.

                  46528

 1. Jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail : 126e session (avril-juin 2018). - Genève : Organisation internationale du Travail, 2018. - wiele liczb.

                  54847

 1. Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy / Marzena Fryczyńska. - Warszawa : Difin, 2018. - 257, [1] s.

                  54818

 1. Personal und Arbeit : Übungsbuch / Stefan Huf, Christopher Paul. - Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2018. - IX, 255 s. - (De Gruyter Studium).

                  54827

 1. Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego : teraźniejszość i przyszłość : księga jubileuszowa   profesora   Zdzisława   Kubota    /    pod   red.   Tadeusza   Kuczyńskiego, Andrzeja Jabłońskiego. - Warszawa : Difin, 2018. - 382 s.

                  54819

 1. Principles  of  Polish  labour  law  /  ed.  by  Krzysztof  W.  Baran.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XII, 412 s.

                  54820

 1. Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie pozytywne : kapitał psychologiczny, empowerment, postrzegane wsparcie organizacyjne, pasja, motywacja prospołeczna, zachowania obywatelskie / Przemysław Zbierowski. - Warszawa : Difin, 2018. - 189.

                  54821

 1. Public service management and employment relations in Europe : emerging from the crisis / ed. by Stephen Bach, Lorenzo Bordogna. - New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2018. - XVII, 313 s. - (Routledge Critical Studies in Public Management).

                  54828

 1. Rural    wage    employment    in    developing    countries   :   theory,    evidence,    and    policy / ed. by Carlos Oya and Nicola Pontara. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - XXII, 364 s. - (Routledge ISS Studies in Rural Livelihoods).

                  54829

 1. Social and family issues in shift work and non standard working hours / ed. by Irena Iskra-Golec, Janet Barnes-Farrell, Philip Bohle. - [Cham] : Springer International Publishing Switzerland, 2016. - X, 202 s.

                  54830

 1. Stress at work : a sociological perspective / Chris L. Peterson. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018. - V, 278 s. - (Policy, Politics, Health and Medicine Series).

                  54831

 1. Świat  (bez)  pracy  :  od  fordyzmu  do  czwartej  rewolucji  przemysłowej  /  redakcja  naukowa Jan Czarzasty, Czesława Kliszko. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018. - 506, [4] s.

                  54837

 1. Trade   unions   in   transition  :  from   command   to   market   economies  /  Rudolf   Traub-Merz  and  Tim  Pringle  (eds.).  -  Berlin  :  Friedrich  Ebert  Stiftung,  2018.  -  450  s.

               54836

 1. The transition from graduation to work : challenges and strategies in the twenty-first century Asia  Pacific  and  Beyond   /   edited  by  Subas  Dhakal,   Verma  Prikshat,   Alan  Nankervis, John Burgess. - Singapore : Springer, 2019. - XI, 263 s. - (Work, Organization, and Employment).

               54832

 1. Transitions through the labor market : work, occupation, earnings and retirement / edited by Solomon W. Polachek,  Konstantinos Tatsiramos.  -  Bingley  :  Emerald Publishing,  2018.  -  XIII, 304 s. - (Research in Labor Economics ; 46).

               54833

 1. Transnational   trade   unionism   :   building   union   power   /   edited   by   Peter   Fairbrother, Marc-Antonin Hennebert, Christian Lévesque. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group,  2018.  -  XVIII,  303 s.  -  (Routledge  Studies  in  Employment  and  Work  Relations in Context).

               54834

 1. Work-life  balance  in  times  of  recession,  austerity  and  beyond  /  ed.  by  Suzan  Lewis, Deirdre Anderson, Clare Lyonette, Nicola Payne and Stephen Wood. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - XIX, [1], 197 s. - (Routledge Research in Employment Relations).

               54835