1. Efektywność   działań   polskich   organizacji   pozarządowych   w   dobie   nowych   mediów   /   Marta du Vall. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2017. - 289 s.

                  54811

 1. Ewolucja  instytucji  dialogu  społecznego  w  Polsce  po  1989  roku  :  studium  ustrojowe  /  Andrzej Ogonowski. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - 227 s.

                  54812

 1. Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2017 r. / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa, 2018. - 78 s. - (Biblioteczka Rynku Pracy).

                  54797

                  54798

 1. Instytucje dialogu społecznego przy urzędach administracji rządowej : informator za rok 2017 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa, 2018. - 466 s. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).

                  54795

                  54796

 1. Jak  skutecznie  odpowiadać  na  potrzeby  rodziców  z  niepełnosprawnościami?  :  poradnik  dla pracowników administracji publicznej / Teresa Sierawska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2018. - 35 s.

                  2462/A

 1. Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu / Anna Pluta. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. - 328 s.

                  54800

 1. Kultura   bezpieczeństwa   pracy   :   rozwój   w   warunkach   cywilizacyjnego   przesilenia   /  Joanna Sadłowska-Wrzesińska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018. - 252, [1] s.

                  54802

 1. Migracje emerytów w Polsce - czynniki, kierunki, konsekwencje / Sławomir Pytel. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - 204, [2] s. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 3633).

                  54801

 1. Mobbing w miejscu pracy : uwarunkowania i konsekwencje bycia poddawanym mobbingowi / Małgorzata  Gamian-Wilk.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  2018.  -  194,  [1] s. - (Psychologia, Teoria, Badania).

                  54803

 1. Modele oceny użyteczności i akceptacji mobilnych systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu /   Anna  Sołtysik - Piorunkiewicz.   -   Katowice   :   Wydawnictwo   Uniwersytetu   Ekonomicznego   w Katowicach,  2018.  -  168, [1] s. - (Praca Naukowa).

                  54813

 1. Ochronna funkcja prawa pracy : wyzwania współczesnego rynku pracy / red. nauk. Anna Napiórkowska, Beata Rutkowska, Mikołaj Rylski. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2018. - 198 s.

                  54814

 1. Outsourcing : idea, koncepcja, standard / Joachim Piotr Foltys. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2018. - 334, [2] s.

                  54804

 1. Podróże  służbowe  :  polecanie  i  rozliczanie  /  redakcja  Szymon  Sokolik.  -  Warszawa  :  Wiedza  i Praktyka, 2018. - 112 s.

                  54805

 1. Prawo pracy / redaktor Jakub Stelina ; autorzy Artur Rycak, Magdalena Rycak, Jakub Stelina, Monika Tomaszewska, Marcin Zieleniecki. - 4. wyd., stan prawny na dzień 1.6.2018 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XXII, 707 s. - (Studia Prawnicze).

                  54806 Czyt.

 1. Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / red. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 195, [1] s. - (Biznes i Zarządzanie).

                  54807

 1. Tożsamość w naukach społecznych a ekonomiczne zróżnicowanie dochodów w ramach bogactwa i bezpieczeństwa społeczeństw / Lilla Młodzik, Michał Mackiewicz, Ireneusz Miciuła. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. - 116 s.

                  54799

 1. Wellbeing w organizacji : co? jak? dlaczego? / pod red. Katarzyny Kulig-Moskwy. - Warszawa : INFOR, 2018. - 223, [1] s. - (Personel & Zarządzanie).

                  54808

 1. Wsparcie organizacyjne menedżerów  /  Izabela Stańczyk.  -  Wydanie I.  -  Kraków  :  Wydawnictwo Uniwersytetu   Jagiellońskiego,   copyright   2018.   -   269,   [1]   strona   ;   24  cm. -   Bibliografia na stronach 245-262.

               54809

 1. Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia / redaktor naukowy Ireneusz Miciuła. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2015. - [3], 192 s.

               54815

 1. Zarządzanie nowoczesną organizacją / pod red. Olimpii Grabiec. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2018. - 159 s.

               54810