1. Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej : wzory z komentarzem / Wojciech Maciejko, Katarzyna Dokukin. - Stan prawny : 10 kwietnia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 196 s.

                  55014

 

 1. Diagnoza kompetencji pracowników : modele kompetencji uniwersalnych, menedżerskich i handlowych / Paweł Jurek. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. - 403 s.

                  55015

 

 1. Dokumentacja czasu pracy : wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory / Łukasz Prasołek. - Wyd. 3, stan prawny : marzec 2019. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - XVIII, 518 s.

                  55025

 

 1. Doskonalenie jakości usług szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy / Stanisław Gera. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2019. - 116 s.

                  55016

 

 1. Dying to work : death and injury in the American workplace / Jonathan D. Karmel. - Ithaca ; London : Cornell University Press, 2019. - XII, 248 s.

                  55030

 

 1. Emerytury i renty w praktyce / Ewa Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska. - Stan prawny : 1 maja 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 756 s.

                  55043

 

 1. The end of poverty : inequality and growth in global perspective / Peter Edward, Andy Sumner. - Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 2019. - XII, 89 s.

                  55035

 

 1. Everyday transgressions : domestic workers' transnational challenge to international labor law / Adelle Blackett. - Ithaca ; London : Cornell University Press, 2019. - 287 s.

                  55031

 

 1. Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy / Jerzy Wratny. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - XXVI, 210 s.

                  55017

 

 1. From migrant to worker : global unions and temporary labor migration in Asia / Michele Ford. - Ithaca ; London : Cornell University Press, 2019. - XII, 195 s.

                  55032

 

 1. Fuchy, dzieła, zlecenia : praca przyszłości czy przyszłość pracy? / Sarah Kessler ; przekład Paulina Zagórska. - Warszawa : PWN, 2019. - XIII, [1], 278 s.

                  55018

 

 1. HR na zakręcie : zarządzanie przez pomiar czy aktywacja kreatywności? / Beata Jamka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 313 s.

                  55027

 

 1. Kompetencje zarządzających w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych / Aleksandra Zaleśna. - Warszawa : Difin, 2019. - 286 s.

                  55019

 

 1. Labor pains : New Deal fictions of race, work, and sex in the South / Christin Marie Taylor. - Jackson : University Press of Mississippi, 2019. - XII, 219 s.

                  55033

 

 1. Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego / Wioletta Grzenda. - Warszawa : PWN, 2019. - 285 s.

                  55020

 

 1. Najlepsze praktyki skutecznego menedżera / redakcja Anna Baczyńska, Anna Czarczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2019.

                  55021

 

 1. Planning labour : time and the foundations of industrial socialism in Romania / Alina-Sandra Cucu. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2019. - XIII, 246 s.

                  55034

 

 1. The politics of social inclusion and labor representation : immigrants and trade unions in the European context / Heather Connolly, Stefania Marino, Miguel Martínez Lucio. - Ithaca ; London : Cornell University Press, 2019. - XVIII, 200 s.

                  55036

 

 1. Prawo ubezpieczeń społecznych : zasady, finansowanie, organizacja / Gertruda Uścińska. - Stan prawny : styczeń 2019 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - XXXII, 174 s.

                  55026

 

 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 392 s.

                  55028

 

 1. Szczególna teoria zatrudnienia : jak wykorzystać przedsiębiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy / Adam Noga. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - 166, [1] s.

                  55022

 

 1. Towards convergence in Europe : institutions, labour and industrial relations / edited by Daniel Vaughan-Whitehead. - Cheltenham, UK ; Geneva, Switzerland ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing ; International Labour Office, 2019. - XVIII, 483 s

                  55037

 

 1. Ubezpieczenia społeczne : repetytorium / Grażyna Szyburska-Walczak. - Wyd. 3., stan prawny : 6 maja 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 381 s.

                  55029

 

 1. Uczestnictwo w organizacji w perspektywie różnorodności wiekowej / Iwona Mendryk. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - 253, [1] s.

                  55024

 

 1. Unequal Europe : regional integration and the rise of European inequality / Jason Beckfield. - New York : Oxfrod University Press, 2019. - IX, 294 s.

                  55038

 

 1. Unions and employment in a market economy : strategy, influence and power in contemporary Britain / Andrew Brady. - New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2019. - XV, 209 s.

                  55039

 

 1. Welfare and social protection in contemporary Latin America / edited by Gibrán Cruz-Martinez. - Abingdon ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2019. - XVIII, 235 s.

                  55040

 

 1. Wolność pracy osób z niepełnosprawnościami jako wartość prawnie chroniona / Magdalena Paluszkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. - 408, [3] s.

                  55023

 

 1. Workers' control / Ernie Roberts. - London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2019. - 308 s.

                  55041

 

 1. Youth unemployment and job insecurity in Europe : problems, risk factors and policies / edited by Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi Ah Schoyen, Tomáš Sirovátka. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, 2019. - XII, 257 s.

                  55042