Księgozbiór Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego obejmuje ponad 200 układów zbiorowych pracy z lat 1948-1975. Układ zbiorowy pracy zawierany przez reprezentację pracowników i pracodawcę w sposób kompleksowy określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Pełna treść poszczególnych układów dostępna jest na stronie Biblioteki Cyfrowej.

=> PRZEJDŹ DO STRONY BIBLIOTEKI CYFROWEJ GBPiZS