Międzynarodowa Organizacja Pracy  (International Labour Organisation).

Polecamy też stronę polską tej organizacj MOP.

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (Information Social Security Association)