W 2019 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy obchodzi stulecie powstania. Z tej okazji 3 kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało konferencję pod tytułem: "Międzynarodowa Organizacja Pracy: 1919 -2019. Wspólna przeszłość - lepsza przyszłość (pracy).". W spotkaniu tym uczestniczyła także Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

logo przygotowane na stulecie Międzynarodowej Organizacji Pracy

Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

książki ułożone na blacie biurka

Na zdjęciu: "Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD", Tomasz Niedziński, Wyd. C.H. Beck, "Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy", Łukasz Paroń, Wyd. Presscom, "Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe. Komentarz do art. 281-283 KP i art. 17, 95-102a KPW" , Sebastian Kowalski, Wyd. C.H. Beck.