Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

książki ułożone na blacie biurka

Na zdjęciu: "Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD", Tomasz Niedziński, Wyd. C.H. Beck, "Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy", Łukasz Paroń, Wyd. Presscom, "Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe. Komentarz do art. 281-283 KP i art. 17, 95-102a KPW" , Sebastian Kowalski, Wyd. C.H. Beck.

 

Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

książki ułożone na blacie biurka

Na zdjęciu: "Menedżerowie czy przywódcy. Studium teoretyczno-empiryczne", Anna Baczyńska, Wyd. Poltext, "Menedżer kontra lider czyli o świadomym rozwoju zawodowym", Grzegorz Filipowicz, Wyd. Infor, "Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie. Rezultaty przede wszystkim." , dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek, Wyd. Helion.