Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.

książki ustawione na biurku, w tle regały biblioteczne

Na zdjęciu: "Work and wellbeing in the Nordic Countries. Critical perspectives on the world's best working lives", ed. Helge Hvid and Eivind Falkum, pub. Routledge, "Labour, state and society in rural India. A class-relational approach", Jonathan Pattenden, pub. Manchester University Press.

 

grafika ukazująca uścisk dłoni jako symbol zawarcia umowy

26 kwietnia 2019 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowana przez Dyrektor Justynę Garbarczyk zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca. Dotyczy ono nieodpłatnego przekazania Bibliotece 2086 cyfrowych książek mówionych w ogólnie dostępnym formacie (MP3). Udostępnione egzemplarze będą wykorzystywane dla dobra osób niepełnosprawnych w rozumieniu art. 33 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na zasadach określonych w art. 35a-35e ww. ustawy. Strony postanowiły również, że wytworzone w przyszłości przez Stowarzyszenie nagrania książki mówionej, których Stowarzyszenie będzie właścicielem na podstawie art. 33 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, także będą udostępniane Bibliotece.