Logo NUKAT

15 lutego br. dwie bibliotekarki  Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczyły spotkaniu bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT. Odbyło się ono w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

W trakcie spotkania podsumowano wdrożenie RDA w rekordach bibliograficznych oraz w khw, omówiono plan pracy Centrum NUKAT na najbliższy rok, dyskutowano nad formatem MARC21 dla rękopisów oraz możliwością katalogowania w pierwszym stopniu szczegółowości.

Całość spotkania zakończyła dyskusja uczestników dotycząca omawianych zagadnień.

Poniższe   zdjęcia   pochodzą   ze   zbiorów   Centrum   NUKAT   (autor:   Mirosław   Dankowski).   Dziękujemy za ich użyczenie!

Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT

 Spotkanie bibliotekarzy systemowych bibliotek NUKAT

dwie książki ustawione na blacie biurka

Na zdjęciu: "Podróże służbowe. Polecanie i rozliczanie.", praca zbiorowa, Wyd. Wiedza i Praktyka, "Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji", red. K. Bratnicka-Myśliwiec, A. Dyląg, B.J. Gabryś, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.