Plakat z podstawowymi danymi dotyczącymi konferencji - uwzględniono je w treści artykułu

W dniach 16-17 stycznia 2019 roku odbyła się międzynarodowa konferencja Instytutu Badań Strukturalnych oraz Banku Światowego na temat nowych form nierówności oraz ich konsekwencji dla spójności społecznej, polityki publicznej i demokracji. Instytucje, których zadaniem jest działalność na rzecz równości i dobrobytu stają obecnie przed wyzwaniem dotyczącym nowych form nierówności w Europie i Azji Środkowej wywołanych przez polaryzację rynków pracy, zmiany w strukturze zawodowej, nierówność dochodów i szans oraz rosnącą koncentrację majątku. Podczas konferencji dyskutowano na temat tego, jak zmiany technologiczne i demograficzne oraz polityka publiczna kształtują nowe formy nierówności i jakie konsekwencje niosą one dla spójności społecznej, polityki publicznej i demokracji. Podczas 6 sesji tematycznych eksperci z Polski i zagranicy, m.in. z Princeton University, Banku Światowego, University of Bari, Norwegian School of Economics i European Bank for Reconstruction and Development przedstawili wyniki swoich badań w obszarze stanowiącym tematykę konferencji.

dwie książki ustawione na blacie biurka

 Na zdjęciu: "Zarządzanie stresem w organizacji" Adam Cichosz, Wyd. Difin, "Potęga pozytywnego przywództwa. Dobry szef - lepszy pracownik" Jon Gordon, Wyd. MT Biznes

Pełne zestawienia nabytków książkowych GBPiZS - wydawnictw zwartych gromadzonych w ramach zakupów, wymiany oraz darów - z podziałem na poszczególne lata i miesiące znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce ZBIORY/KSIĄŻKI/NABYTKI.