W dniach 13-14 listopada 2018 r. bibliotekarz Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczył w dwudniowej konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt.: „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017”.  Miejscem spotkania była Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Celem konferencji było omówienie aktualnych problemów bibliotek, wynikających z szybko zmieniających się technologii informacyjnych i urządzeń elektronicznych : nowe modele budowy metadanych i dostępu do informacji jak RDA, Linked Open Data, Big Data, narzędzia i usługi informatyczne w działalności bibliotek, wyzwania i problemy rozwiązań opartych o publiczną chmurę, wykorzystanie narzędzi Open Source do budowy nowoczesnej sieci bibliotecznej.

Ulotki z konferencji zatytułowane Stres w pracy - przewodnik po kampanii oraz Stres w pracy jako przyczyna zachowań kontrproduktywnych

W dniu 14 listopada 2018 roku przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji "Stres w pracy. Wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER II" zorganizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Tematyka konferencji dotyczyła wpływu czynników psychospołecznych na zdrowie i dobrostan pracowników i odwoływała się do wyników europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie istniejących i nowo powstających zagrożeń ESENER II.