zaproszenie na wernisaż

"Słowo drukowane w obecnych społeczeństwach jest uznaną powszechnie potęgą. Jego postępami, jego rozwojem, jego rozpowszechnianiem mierzą niektórzy siłę, owoc i stan cywilizacji i kultury." - Józef Piłsudski, 1903 r.

10 września 2019 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Pani Justyna Garbarczyk, wzięła udział w wernisażu wystawy plenerowej "Najcenniejsze, najciekawsze, najpiękniejsze zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego", którą patronatem honorowym objął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Wystawa i uroczystości towarzyszące jej otwarciu miały na celu uczczenie 100. rocznicy utworzenia Centralnej Biblioteki Wojskowej.

okładka bibliografii

W serii Bibliografie, prezentujemy kolejną bibliografię osobową, ukazującą dorobek dr. Tadeusza Majewskiego.

Bibliografia obejmuje, w układzie chronologicznym, dorobek naukowy doktora z lat 1958–2016. W ramach danego roku zastosowano szeregowanie alfabetyczne, z tym, że na końcu, po trzech gwiazdkach (***), wyodrębniono recenzje. Wykaz prac prezentuje książki, artykuły z czasopism, rozdziały z opracowań zbiorowych, referaty na konferencje i recenzje prac innych autorów.

Przy opracowywaniu tej bibliografii wykorzystano: Bibliografię Zawartości Czasopism, Przewodnik Bibliograficzny oraz Bibliografię Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy (wydawnictwo Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego), a także materiały dostarczone przez córkę Doktora Tadeusza Majewskiego.

Opisy zweryfikowano i uzupełniono zgodnie z normą PN 82/N- -01151/01, stosując opis skrócony. Pozycje, których nie udało się zweryfikować z powodu trudności w dostępie do materiałów oryginalnych, oznaczono gwiazdką (*). Oznacza ona także braki w opisach bibliograficznych (brak numeru czasopisma, brak stron).

Uzupełnieniem bibliografii jest wykaz tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, wykaz skrótów nazw instytucji wydawniczych, wykaz skrótów i symboli oraz indeks form działalności publikacyjnej.

=> Pobierz bibliografię