logo stowarzyszenia bibliotekarzy polskichKoło SBP przy Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego powołano w czerwcu 2015 r., na mocy Uchwały nr 9/2015 Zarządu Warszawskiego. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, powołane do istnienia w 1917 r., było pierwszą organizacją skupiającą bibliotekarzy w kraju odzyskującym wolność po wielu latach zaborów. Działalność Stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego, zrzeszającej ponad 7,5 tys. osób, skupia się na rozwoju bibliotek, integracji środowiska bibliotekarskiego, tworzeniu pozytywnej wizji bibliotek oraz zwiększeniu dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Do zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego dołączyła nowa pozycja „Rynek pracy a zmiany pokoleniowe (stan i prognozy).” Książkę, wraz z wyjątkową dedykacją, otrzymaliśmy od jej autorki – dr Ewy Flaszyńskiej, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Serdecznie dziękujemy, a autorce gratulujemy kolejnej już naukowej publikacji poświęconej rynkowi pracy – tematyce bliskiej nam i naszym czytelnikom.

okładka książki

otwarta książka z dedykacją Dla najlepszej Biblioteki Ewa Flaszyńska Dyrektor DRP MRPiPS