8 listopada 2018 r. w Teatrze Królewskim znajdującym się na terenie Łazienek Królewskich odbyła się uroczysta gala zorganizowana na zakończenie obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiej Polityki Społecznej, w której uczestniczyła także Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Justyna Garbarczyk.

Galę oficjalnie rozpoczęło przemówienie minister Elżbiety Rafalskiej, która - odnosząc się do historii Polski, a w szczególności do jej ostatnich 100 lat - zachęcała do patrzenia w przyszłość. Pani minister wręczyła także nagrody państwowe oraz resortowe osobom szczególnie zasłużonym dla polityki społecznej. Jedną z nich była prof. Gertruda Uścińska (ZUS), która na tę okazję przygotowała specjalne przemówienie zatytułowane "100 lat polityki społecznej - PRZESZŁOŚĆ-TERAŹNIEJSZOŚĆ-PRZYSZŁOŚĆ". Goście mieli także okazję wysłuchać chóru oraz okolicznościowego koncertu muzyki klasycznej i patriotycznej.

Zdjęcia z imprezy, wykonane i udostępnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej można obejrzeć tutaj:

zrzut ekranu ze strony flickr.com, na której udostępnione są zdjęcia z gali. Kliknij, aby przejść bezpośrednio do tej strony.

 

okładka nowej bibliografii

Nowa bibliografia wydana przez Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i zatytułowana "Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne 2010-2017" jest kolejnym opracowaniem dotyczącym zagadnień jakości i warunków życia ludności oraz ubóstwa.

Bibliografia rejestruje prace naukowe, popularno-naukowe i popularne, zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły z czasopism polskich, wydanych w latach 2010-2017. Materiał został zebrany w oparciu o kartoteki, wydawnictwa informacyjne i bazy danych znajdujące się w GBPiZS oraz o bazy Biblioteki Narodowej.

Zebrany materiał liczy 753 pozycje. Usystematyzowany został w dwóch blokach tematycznych z zastosowaniem działów głównych, z podziałami pierwszego stopnia. W obrębie poszczególnych działów i poddziałów zastosowano układ alfabetyczny.

W dwóch działach wyodrębniono hasła tematyczne. Pierwszym z nich jest hasło Podatek dochodowy (poz. 199–261) w dziale dot. dochodów ludności, drugim hasło Minimum socjalne (poz. 490–503) w dziale dotyczącym kosztów utrzymania. Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli oraz indeks alfabetyczny.

Pobierz Bibliografię