okładka bibliografiiPrezentujemy Państwu naszą nową bibliografię zatytułowaną "Migracje 2009-2017 (literatura polska i obca w wyborze)". Prezentowana bibliografia jest piątym opracowaniem, przedstawiającym literaturę dotyczącą migracji w aspekcie zarobkowym. Zawiera pozycje opublikowane w latach 2009-2017. Rejestruje wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism, materiały z konferencji oraz akty prawne. Materiał został zebrany w oparciu o kartoteki, wydawnictwa informacyjne i bazy danych znajdujące się w GBPiZS oraz Bazy Biblioteki Narodowej.

Zebrany materiał liczy 930 pozycji. Usystematyzowany został w jedenastu działach głównych, z użyciem, w niektórych z nich, poddziałów pierwszego stopnia. W obrębie poszczególnych działów i poddziałów zastosowano układ alfabetyczny.

Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów, symboli oraz indeks alfabetyczny.

Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, została zaproszona przez Pana Wojciecha Skurkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz dr Jana Tarczyńskiego, Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na otwarcie wystawy poświęconej odbudowie Wojska Polskiego i walkom o granice Polski w latach 1918 - 1921. Wystawa została zainaugurowana w dniu 10 sierpnia 2018 roku w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

oficjalne uroczystości

przecięcie wstęgi