System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - logo

Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Justyna Garbarczyk uczestniczyła w II Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbyło się w dniach 24-25 października 2018 r. w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń i praktyk oraz dzielenie się wiedzą i pomysłami. To cykliczne już zgromadzenie ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. Okazja do szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym zakresie.

Forum zorganizowane zostało przy partnerskiej współpracy Ministerstwa z Uniwersytetem Warszawskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.” (Działanie 2,9 PO WER).

 

okładka katalogu

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazał się opracowany przez Dział Zbiorów dla Niewidomych Katalog nowości czytelniczych książek mówionych w standardzie DAISY i formacie Czytak za okres od 1.08.2017 do 31.07.2018 roku. Użytkownikami katalogu są osoby niewidome, które odsłuchują książki z wykorzystaniem odtwarzaczy obsługujących format Czytak lub urządzeń przeznaczonych do odtwarzania w standardzie DAISY. Dzięki powiększonej czcionce z treścią katalogu mogą zapoznawać się osoby słabowidzące. Katalog dostępny jest w siedzibie Działu Zbiorów dla Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie – na stanowiskach, gdzie bibliotekarze przyjmują czytelników, jak również wysyłany jest pocztą tradycyjną – na życzenie. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.