flaga polski z podpisem: GBPiZS włącza się w akcję

11 listopada 2018 r. Polska świętowała będzie 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Chcąc uczcić ten doniosły moment Biuro Programu „Niepodległa”, które powstało by scalić inicjatywy związane z obchodami rocznicowymi, zainicjowało akcję „Niepodległa do hymnu!” W dniu rocznicy w samo południe w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie odśpiewany zostanie hymn państwowy. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, w którym udział wezmą instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne, szkoły i przedszkola, instytucje kulturalne, ale także – a może przede wszystkim – zwykli obywatele, bo hymn zaśpiewać można także z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami. My także przyłączamy się do tej akcji w cieniu uroczystości państwowych świętując swoją własną rocznicę.

Film, którego podkład stanowi Hymn Rzeczypospolitej Polskiej prezentuje historię Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego:

W 1918 r. zaczęły organizować się struktury administracyjne naszego wolnego państwa. Jednym z pierwszych powołanych wówczas urzędów było Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, które w swojej strukturze utworzyło specjalistyczną bibliotekę, dzisiejszą Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Na zdjęciu: powojenny gmach Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego).

Do wojny Biblioteka powiększała swoje zasoby. W 1939 r. liczyła już 36 tysięcy woluminów, jednak w czasie działań wojennych uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. W roku 1941, aby uniknąć dalszej dewastacji księgozbioru, włączono ją do tzw. Staatsbibliothek Warschau, Oddział II Biblioteki Państwowej i złożono w gmachu Biblioteki Krasińskich.

Na zdjęciu: wnętrze magazynu Biblioteki Krasińskich (ze zbiorów NAC).

Lata 1962-1973 były okresem powojennego rozkwitu GBPiZS, choć wówczas istniała ona pod nazwą Działowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej i była przypisana do Instytutu Pracy. Gromadzony księgozbiór o charakterze naukowym obejmował źródłowe i informacyjne wydawnictwa zwarte i ciągłe z zakresu ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy. W 1964 roku księgozbiór liczył bez mała 6900 woluminów, a w 1967 już 13500. W 1971 r. przejęto do Biblioteki księgozbiór Komitetu Pracy i Płac, tworząc bardzo wartościowy (z punktu widzenia historycznego) księgozbiór o charakterze naukowym. 

Na zdjęciu: Ówczesna siedziba GBPiZS przy ul. Chopina 1 (zdjęcie współczesne ze zbiorów Wikipedii).

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego powołana została do życia zarządzeniem nr 57 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 grudnia 1973 r. Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1974 r. nadała jej status biblioteki naukowej. Wraz z nowym statusem zyskała też nową siedzibę na ul. Mysiej 5.

Na zdjęciu: Budynek, w którym swą siedzibę miała wówczas GBPiZS (zdjęcie ze zbiorów NAC).

Na zdjęciu: Dzisiejsza siedziba Biblioteki mieści się w budynku przy ul. Limananowskiego 23 w Centrum Partnerstwa Społecznego 'Dialog'.

 

Okładki 4 różnych wydań Bibliografii

Prezentujemy kolejny, 48. rocznik Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy obejmujący piśmiennictwo polskie z 2017 r. oraz uzupełnienia z lat poprzednich.

Akty prawne za dany rok z tej problematyki zostały zebrane w odrębnej publikacji pt. Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wzbogaconej o indeks słów kluczowych, ułatwiający odszukanie potrzebnego aktu. Jest to ostatni rocznik obejmujący akty prawne, który ukazał się w formie drukowanej. Od stycznia 2018 r. wybrane pozycje z Dzienników Ustaw oraz Monitora Polskiego związane z pracą i zabezpieczeniem społecznym publikowane są w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej w zakładce „ZBIORY – Bazy danych”.

W prezentowanym roczniku, ukazującym się w dwóch częściach, wydawnictwa zwarte i artykuły zostały usystematyzowane w trzynastu działach głównych z poddziałami pierwszego i drugiego stopnia oraz hasłami przedmiotowymi, uwidocznionymi w spisie treści.

W Bibliografii stosuje się numerację ciągłą (numerowane są pozycje z opisem głównym – bieżący rocznik zawiera 2283 pozycje). W ramach poszczególnych działów i poddziałów stosuje się układ alfabetyczny według pierwszych słów tytułu.

Bibliografia jest bibliografią częściowo adnotowaną. Zawiera adnotacje dwojakiego rodzaju: wyjaśniające i zawartościowe. Adnotacja wyjaśniająca pojawia się wtedy, gdy z tytułu nie wynika jednoznacznie treść dokumentu, albo gdy zachodzi konieczność wyjaśnienia lub dopowiedzenia jego treści. Adnotacja zawartościowa występuje natomiast przy publikacjach zbiorowych. Ich zawartość, w zależności od przydatności materiału, prezentowana jest w całości – w tym przypadku poprzedzona jest słowem „Treść” lub przedstawia wybrane rozdziały poprzedzone formułką „Z treści”. W adnotacji wymienieni są: autorzy, tytuł i numery stron, na których znajdują się wybrane rozdziały. Przy opisach artykułów w języku obcym publikowanych w naukowych czasopismach polskich adnotacja zwykle zawiera tłumaczenie tytułu.

Zrąb główny uzupełniony jest o indeks alfabetyczny, zawierający spis autorów, redaktorów i tytułów dzieł zbiorowych. Bibliografia uzupełniona jest także o Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych oraz Wykaz skrótów i Wykaz symboli.

Od 2003 r. dostęp do treści BEiSZP jest możliwy z naszej strony www.gbpizs.gov.pl, ułatwia go także płyta CD dołączana do wydawnictwa. Z roczników sprzed tego okresu można korzystać w wersji papierowej na miejscu w czytelni.

Pobierz Bibliografię