Swoje działanie już oficjalnie rozpoczyna strona Biblioteki Cyfrowej GBPiZS. Jest ona uwieńczeniem prac digitalizacyjnych prowadzonych od kilkunastu miesięcy przez Dział Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i ma na celu upowszechnianie dostępu do pozycji, które znajdują się w jego zasobach.

Obecnie Biblioteka Cyfrowa GBPiZS to ponad 1800 tytułów, które składają się na 3 kolekcje: Bibliografie, Księgozbiór Komitetu Pracy i Płac, Układy Zbiorowe Pracy. Kolekcja Bibliografie zawiera wydawnictwa Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i dzieli się z kolei na 4 podkolekcje: Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy, Bibliografie monotematyczne, Bibliografie osobowe oraz Katalogi i informatory. Księgozbiór Komitetu Pracy i Płac zawiera pozycje gromadzone w latach 1918-1972, najpierw przez bibliotekę Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, a następnie właśnie przez bibliotekę Komitetu Pracy i Płac. W kolekcji Układy Zbiorowe Pracy oprócz tekstów układów z lat 1948-1974 można także znaleźć taryfikatory odnoszące się do poszczególnych układów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zbiorami!

zrzut ekranu ze strony Biblioteki Cyfrowej GBPiZS. Kliknij, aby przejść bezpośrednio do tej strony.

 

W dniach 13-14 listopada 2018 r. bibliotekarz Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczył w dwudniowej konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt.: „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017”.  Miejscem spotkania była Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Celem konferencji było omówienie aktualnych problemów bibliotek, wynikających z szybko zmieniających się technologii informacyjnych i urządzeń elektronicznych : nowe modele budowy metadanych i dostępu do informacji jak RDA, Linked Open Data, Big Data, narzędzia i usługi informatyczne w działalności bibliotek, wyzwania i problemy rozwiązań opartych o publiczną chmurę, wykorzystanie narzędzi Open Source do budowy nowoczesnej sieci bibliotecznej.