zdjęcie książek 

"Right-to-Work Laws and tle Crumbling of American Public Health" - Deborah Wallace, Rodrick Wallace

 "Fundamental Labour Rights in China - Legal Implementation and Cultural Logic" - Ulla Liukkunen, Yifeng Chen

rejestracja uczestników

W dniu 3 lipca 2018 roku przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w międzynarodowej konferencji "Delegowanie pracowników w kontekście przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 50 lat rozporządzenia nr 1612/68" związanej z realizacją międzynarodowego projektu Free Movement of Workers and Social Security Coordination (MoveS), z udziałem polskiego eksperta krajowego, Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej.