profesor Elżbieta TarkowskaDyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Justyna Garbarczyk w imieniu Przewodniczącej Kapituły II edycji Konkursu o nagrodę imienia Profesor Elżbiety Tarkowskiej otrzymała zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród w kategoriach: autorska praca naukowa i autorski materiał prasowy/medialny. Uroczystość odbyła się w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem – 17 października 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konkursu było pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o naturze współczesnego ubóstwa oraz inspirowanie i promowanie nowych form i metod przezwyciężania tych zjawisk w Polsce poprzez popularyzację szczególnego spojrzenia Profesor Elżbiety Tarkowskiej na sytuację osób dotkniętych ubóstwem.

W tym roku nagrodę za pracę naukową otrzymała Mariola Racław, a za materiał prasowy/medialny - pochodząca z Wilna Ewa Wołkanowska-Kołodziej.

Organizatorami konkursu byli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Instytut Studiów Politycznych PAN jako wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”.

(foto za: Komitet Socjologii PAN)

 

okładka bibliografii

Bibliografia Emerytury i renty 2010-2017 prezentuje polskie i obce piśmiennictwo na temat reformowanego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie. Zakres opracowania obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz fundusze emerytalne i pracownicze programy emerytalne.

Bibliografia rejestruje na podstawie dokumentacji zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy) oraz innych wydawnictw informacyjnych (Bibliografii Zawartości Czasopism i Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej) prace naukowe i popularnonaukowe, zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły z czasopism.

Zebrany materiał, liczący 1012 pozycji numerowanych, usystematyzowany został w trzech działach głównych: I. Problemy zabezpieczenia społecznego; II. Finansowanie zabezpieczenia społecznego: III. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Działy te zawierają poddziały pierwszego i drugiego stopnia. Wyodrębniono także hasła przedmiotowe dotyczące świadczeń przedemerytalnych, wieku emerytalnego oraz odpraw emerytalno-rentowych.

W obrębie poszczególnych działów i poddziałów użyto alfabetycznego szeregowania pozycji, zastosowano też odsyłacze prowadzące do pozycji o pokrewnej problematyce zarejestrowanych w innym dziale. Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli oraz indeks alfabetyczny.