okładka bibliografii

Bibliografia Emerytury i renty 2010-2017 prezentuje polskie i obce piśmiennictwo na temat reformowanego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie. Zakres opracowania obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz fundusze emerytalne i pracownicze programy emerytalne.

Bibliografia rejestruje na podstawie dokumentacji zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Bibliografii Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy) oraz innych wydawnictw informacyjnych (Bibliografii Zawartości Czasopism i Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej) prace naukowe i popularnonaukowe, zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły z czasopism.

Zebrany materiał, liczący 1012 pozycji numerowanych, usystematyzowany został w trzech działach głównych: I. Problemy zabezpieczenia społecznego; II. Finansowanie zabezpieczenia społecznego: III. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Działy te zawierają poddziały pierwszego i drugiego stopnia. Wyodrębniono także hasła przedmiotowe dotyczące świadczeń przedemerytalnych, wieku emerytalnego oraz odpraw emerytalno-rentowych.

W obrębie poszczególnych działów i poddziałów użyto alfabetycznego szeregowania pozycji, zastosowano też odsyłacze prowadzące do pozycji o pokrewnej problematyce zarejestrowanych w innym dziale. Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają wykazy skrótów tytułów czasopism, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli oraz indeks alfabetyczny.

Zdjęcia komputerów, na wyświetlaczu których widnieją biblioteczne półki

25 i 26 września pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przeprowadzili szkolenie z oprogramowania dLibra dla redaktorów i administratorów Biblioteki Cyfrowej, nad utworzeniem której trwają w GBPiZS intensywne prace. Szkolenie obejmowało zasady opracowywania rekordów zdigitalizowanych pozycji, które będą stanowić jej zawartość. Wzięli w nim udział bibliotekarze z Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zaprezentować pierwsze efekty naszej pracy.