plakat z seminarium

W dniu 18 czerwca 2018 Instytut Badań Strukturalnych zorganizował seminarium "Oblicza bezrobocia - bariery aktywizacji zawodowej i zatrudnienia". Jest to to temat niezmiernie ważny, gdyż pomimo sytuacji na polskim rynku pracy najlepszej od ponad dwóch dekad nieaktywnych zawodowo pozostaje ponad 6 milionów osób w wieku produkcyjnym. Na seminarium przedstawiono bariery zatrudnienia w Polsce i w całej Europie. W dyskusji panelowej dyskutowano o polityce społecznej mającej na celu zwiększenie aktywności zawodowej Polaków - z perspektywy administracji lokalnej i centralnej.

osobowe zaświadczenie o nabytych umiejętnościach

Informujemy, że dwie pracownice naszej biblioteki, które w dniach od 26 lutego do 6 marca 2018 r. uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum NUKAT, w wyniku zdanego egzaminu uzyskały certyfikat uprawniający do wprowadzania rekordów do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT oraz szkolenia pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w zakresie tworzenia rekordów.