Nasza misja to utrzymanie najwyższego, profesjonalnego poziomu swej działalności w celu aktywnego wspierania procesów decyzyjnych, naukowo-badawczych, rozwiązań praktycznych, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, kadry naukowej i dydaktycznej, instytucji resortu (IPiSS, CIOP, PFRON, ZUS, KRUS, KG OHP), studentów i innych. 

Przyszłość GBPiZS to rozwijanie się w kierunku biblioteki hybrydowej, łączącej elementy biblioteki elektronicznej i tradycyjnej, w której istnieją zasady uczącej się organizacji.  

W perspektywie Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego pragnie rozwijać się jako centrum informacji z zakresu zagadnień pracy i polityki społecznej, w którym dbałość o dziedzictwo kultury europejskiej łączyć się będzie z wykorzystaniem najnowocześniejszych form i metod realizacji przekazu wiedzy i informacji.