Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

  • udostępnia w czytelni urządzenie lektorskie ClearReader+ ułatwiające odczytywanie tekstów czarnodrukowych przez czytelników niewidomych i słabowidzących, umożliwiając tym samym dostęp do licznych publikacji naukowych ze swoich zbiorów
  • świadczy odpłatnie usługi kserograficzne (koszt odbitki A4 - 30 gr.)
  • organizuje praktyki zawodowe dla studentów  bibliotekoznawstwa i informacji  naukowej
  • prowadzi nieodpłatne lekcje przysposobienia bibliotecznego i czytelniczego dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • udostępnia Bazy danych, kartoteki bibliograficzne oraz zestawienia tematyczne, wykonywane na użytek pracowników resortu i instytucji z zewnątrz.