1. Atest
 2. Bezpieczeństwo Pracy
 3. Bibliotekarz
 4. Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
 5. Dziennik. Gazeta Prawna
 6. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
 7. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 8. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 9. Ekonomista
 10. Gospodarka Narodowa
 11. Handel Wewnętrzny
 12. Humanizacja Pracy
 13. Informacja o Świadczeniach Pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o Niektórych Świadczeniach z Zabezpieczenia Społecznego
 14. Inspektor Pracy
 15. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
 16. Kontrola Państwowa
 17. Medycyna Pracy
 18. Monitor Prawa Pracy
 19. Nauka
 20. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 21. Optimum. Studia Ekonomiczne
 22. Organizacja i Kierowanie
 23. Palestra
 24. Personel i Zarządzanie
 25. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
 26. Polityka Społeczna
 27. Poradnik Gazety Prawnej
 28. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 29. Praca i Zdrowie
 30. Praca Socjalna
 31. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 32. Prewencja i Rehabilitacja
 33. Przegląd Biblioteczny
 34. Przegląd Organizacji
 35. Przegląd Socjologiczny
 36. Przyjaciel przy Pracy
 37. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 38. Rynek Pracy
 39. Rzeczpospolita
 40. Serwis Prawno-Pracowniczy
 41. Studia Prawno-Ekonomiczne
 42. Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
 43. Trzeci Sektor
 44. Tygodnik Solidarność
 45. Ubezpieczenia Społeczne
 46. Ubezpieczenia w Rolnictwie
 47. Wiadomości Statystyczne
 48. Współczesne Problemy Zarządzania
 49. Z Życia ZUS
 50. Zagadnienia Informacji Naukowej
 51. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 52. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 53. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW