1. Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : studium teoretyczno-empiryczne / Iwona Grzebyk-Dulak. - Warszawa : Difin, 2017. - 268 s.

    54063

2. Analiza branży transport w województwie lubelskim : raport końcowy z badań ilościowych i jakościowych / Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. - Lublin : WUP, 2016. - 112 s.

    54041

3. Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży okresu dorastania : szkic monograficzny ilustrowany relacjami własnych badań empirycznych / Czesław Plewka. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016. - 256 s. - (Monografia / Politechnika Koszalińska. Wydział Technologii i Edukacji ; nr 316).

    54064

4. Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania : społeczny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Waldemar Jędrzejczyk, Paweł Kobis, Robert Kucęba. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. - 186 s.

    54065

5. Beyond the cubicle : job insecurity, intimacy and the flexible self / ed. by Allison J. Pugh. - New York : Oxford University Press, 2017. - XI, 321 s.

    54048

6. Czynniki aktywności zawodowej osób młodych : raport z badań ilościowych i jakościowych / [Grzegorz Gach, Piotr Krzesiński] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. - Lublin : WUP, 2016. - 48 s.

    54040

7. Discrimination laundering : the rise of organizational innocence and the crisis of equal opportunity law / Tristin K. Green. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - VIII, 201 s.

    54049

8. The economics of prevailing wage laws / ed. by Hamid Azari-Rad, Peter Philips, Mark J. Prus. - London : Routledge, 2016. - VII, 262 s. - (Alternative Voices in Contemporary Economics).

    54057

9. Entrepreneurship, self-employment and retirement / ed. by Natalie Sappleton, Fernando Lourenço. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. - XVI, 261 s.

    54060

10. The ethnic penalty : immigration, education and the labour market / Reza Hasmath. - London : Routledge, 2016. - VIII, 130 s.

      54051

11. Ewolucja przywództwa - kierunki, trendy, wyzwania / Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016. - 246 s.

      54066

12. Global talent : skilled labor and social capital in Korea / Gi-Wook Shin, Joon Nak Choi. - Stanford : Stanford University Press, 2015. - XI, 202 s. - (Studies of the Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center).

      54059

13. Human rights of older people : universal and regional legal perspectives / Claudia Martin, Diego Rodriguez-Pinzón, Bethany Brown. - Dordrecht : Springer, 2015. - X, 353 s. - (Ius Genitum : comparative Perspectives on Law and Justice ; Vol. 45).

      54053

14. Indian immigrant women and work : the American experience / Ramya M. Vijaya, Bidisha Biswas. - London : Routledge, 2017. - VIII, 113 s. - (Routledge Studies in Asian Diasporas, Migrations and Mobilities).

      54054

15. Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej = National and international contexts of social policy / red. nauk. Julian Auleytner. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016. - 480 s.

      54045

16. Labor standards in international supply chains : aligning rights and incentives / Daniel Berliner [et al]. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2015. - XI, 205 s.

      54061

17. Menedżer z zawodu : projektant i integrator systemów zarządzania / Sławomir Jerzy Chmiel. - Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 2017. - 194 s.

      54067

18. Migrant professionals in the City : local encounters, identities and inequalities / ed. by Lars Meier. - New York : Routledge, 2016. - XI, 261 s. - (Routledge Advances in Sociology).

      54055

19. A new deal for China's workers? / Cynthia Estlund. - Cambridge : Harvard University Press, 2017. - XIII, 285 s.

     54047

20. Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym / Kinga Michałowska. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - LXV, 463 s. - (Monografie Prawnicze).

      54068

21. Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej : perspektywa rynku pracy / Michał Moszyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 342 s.

      54069

22. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy = Social inequalities and economic growth. Z. 48 (4/2016). - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 427 s.

      45938

23. Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 4 / pod red. nauk. Pawła Graty. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - 219 s.

      52251

24. Podmiotowe uwarunkowania budżetu czasu wolnego osób migrujących zarobkowo i sposobów jego spędzania / Marcin Cabak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - 248 s.

      54072

25. Polityka równościowa : przestrzeń instytucjonalna / Barbara Kijewska. - Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2016. - 340 s.

      53058

26. Praca zespołowa i liderzy / Andrzej Pacana. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017. - 128 s.

      54073

27. Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 2014/2015) / [oprac. Anna Stańczyk] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. - Lublin : WUP, 2016. - 111 s.

      54042

28. Religious expression in the workplace and the contested role of law / Andrew Hambler. - London : Routledge, 2015. - XV, 257 s. - (Law and Religion).

      54056

29. Rethinking job security : a comparative analysis of unfair dismissal law in the UK, Australia and the USA / Joanna Howe. - London : Routledge, 2017. - XVI, 232 s. - (Studies in Modern Law and Policy).

      54050

30. Rynek pracy kobiet w zestawieniach statystycznych - wybrane aspekty / [aut. Anna Stańczyk] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. - Lublin : WUP, 2016. - 112 s.

      54039

31. Top pay and performance : international and strategic approach / ed. Shaun Tyson, Frank Bournois. - London : Routledge, 2016. - VIII, 236 s.

      54052

32. Ubezpieczenia społeczne 2017 / red. Jerzy Kuźniar ; aut. Ewa Dziubińska-Lechnio [i in.]. - 8. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 1569 s. - (Meritum).

      54046

33. Unfinished work : the struggle to build an aging American workforce / Joseph Coleman. - New York : Oxford University Press, 2015. - XI, 242 s.

      54062

34. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psychologicznym / Anna Rogozińska-Pawełczyk. - Warszawa : IPiSS, 2016. - 471, [1] s. - (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).

      54043
      54044

35. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach lotniczych / Dorota Kurek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016. - 95 s.

      54074

36. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu : komentarz / Jerzy Naumann. - 3. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XIII, 789 s. - (Komentarze Becka).

      54075 Czyt.

37. Zielona księga : przegląd emerytalny : bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności 2016 / Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - Warszawa : ZUS, 2017. - 365 s.

      54077

38. Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku / Łukasz Jabłoński. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - 299 s. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna. Monografie ; nr 248).

      54076