1. Advances in industrial and labor relations, 2017 : shifts in workplace voice, justice, negotiation and conflict resolution in contemporary workplaces / ed. by David Lewin, Paul J. Gollan. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2018. - VIII, 251 s. - (Advances in Industrial and Labor Relations ; Vol. 24).

                   54613

 1. The changing Japanese labor market : theory and evidence / Akiomi Kitagawa, Souichi Ohta, Hiroshi Teruyama. - Singapore : Springer Science+Business Media, 2018. - XI, 190 s. - (Advances in Japanese Business and Economics ; 12).

                   54617

 1. The class strikes back : self-organised workers' struggles in the twenty-first century / ed. by Dario Azzellini, Michael G. Kraft. - Leiden ; Boston : E. J. Brill, 2018. - XI, 321 s. - (Historical Materialism Book Series ; 150).

                   54630

 1. Fundamental labour rights in China : legal implementation and cultural logic / editors: Ulla Liukkunen, Yifeng Chen. - Cham : Springer International Publishing, 2016. - XI, 269 s. - (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice ; Vol. 49).

                   54631

 1. Gender, work and migration : agency in gendered labour settings / ed. by Megha Amrith, Nina Sahraoui. - London ; New York : Routledge, 2018. - XIV, 206 s. - (Studies in Migration and Diaspora).

                   54612

 1. Inclusion and exclusion in Europe : migration, work and employment perspectives / ed. by Olena Fedyuk and Paul Stewart. - London : Rowman & Littlefield International ;Colchester : ECPR Press, 2018. - XVIII, 302, [4] s. - (Studies in European Political Science).

                   54614

 1. Industrial relations in emerging economies : the quest for inclusive development / ed. by Susan Hayter, Chang-Hee Lee. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing ; Geneva : International Labour Office, 2018. - VII, 227 s.

                   54615

 1. Judgments of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization : 125th Session (October 2017 - January 2018). - Geneva : International Labour Office, 2018. - wiele liczb.

                   54619

 1. Młodzież akademicka na rynku pracy : aspiracje i wyzwania / pod red. nauk. Daniela Kukli. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017. - 175 s.

                   54620

 1. Motywacja jako czynnik sukcesów człowieka we współczesnych warunkach pracy / red. nauk. Walentyna Łozowiecka, Ewa Wiśniewska, Beata Cieśleńska. - Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2017. - 207 s.

                   54622

 1. Obciążenie wynikające z presji czasu - ocena i profilaktyka / Joanna Kamińska, Andrzej Najmiec. - Warszawa : CIOP-PIB, 2016. - 31 s.

                   54628

 1. Ochrona zdrowia pracujących = Health protection of the employees / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Małgorzata Czarny-Działak, Natalia Pawlas. - Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - 221 s.

                   54624

 1. Organizacja pracy młodych matek : przykłady dobrych praktyk / Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Katarzyna Hildt-Ciupińska. - Warszawa : CIOP-PIB, 2016. - 28 s.

                   54627

 1. Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych : studium empiryczne / Joanna Wierzejska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 289 s.

                   54625

 1. Poradnictwo zawodowe w procesie tranzycji / red. nauk. Wioleta Duda, Joanna Górna, Marta Nowacka. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017. - 315 s.

                   54621

 1. Przygotowanie zawodowe człowieka w kontekście procesów motywacyjnych / pod red. nauk. Walentyny Łozowieckiej, Ewy Wiśniewskiej, Beaty Cieśleńskiej. - Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2017. - 296 s.

                   54623

 1. Right-to-work laws and the crumbling of American public health / Deborah Wallace, Rodrick Wallace. - Cham : Springer International Publishing, 2018. - X, 160 s.

                   54632

 1. Równowaga praca - życie : problem czy wyzwanie : poradnik / Katarzyna Hildt-Ciupińska. - Warszawa : CIOP-PIB, 2016. - 31 s.

                   54626

 1. Smart public procurement and labour standards : pushing the discussion after RegioPost / ed. by Albert Sánchez-Graells. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2018. - XVI, 293 s.

                   54633

 1. Stres w pracy jako przyczyna zachowań kontrproduktywnych / Łukasz Baka. - Warszawa : CIOP-PIB, 2017. - 33 s.

                   54618

                   54629

 1. Unemployment and inflation : institutionalist and structuralist views / edited by Michael J. Piore. - Abingdon : Routledge Taylor & Francis Group, 2016. - XXX, 228 s. - (Routledge Revivals).

                   54610

 1. Women migrant workers : ethical, political and legal problems / edited by Zahra Meghani. - London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018. - XII, 269 s. - (International Studies of Women and Place).

                   54611

 1. Women's ILO : transnational networks, global labour standards and gender equity, 1919 to present / ed. Eileen Boris, Dorothea Hoehtker, Susan Zimmermann. - Leiden ; Boston : E. J. Brill, 2018. - XXX, 412 s. - (Studies in Global Social History ; Vol. 32).

                   54616

 1. Współczesne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim / redakcja naukowa Katarzyna Kazojć, Ireneusz Miciuła. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017. - 136 s.

                   54635

 1. Zarządzanie a kreatywność w XXI wieku : nowe modele pracy / czasu wolnego w gospodarce cyfrowej : szanse i zagrożenia / Magdalena Bartczak, Łucja Waligóra, Agnieszka Mazurek-Czarnecka. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017. - 112 s.

                   54636

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi i partycypacja własnościowa w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne / Witold Goszka, Małgorzata Marczyk, Łucja Waligóra. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018. - 112 s.

                   54637