1. Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania / Janusz Kirenko, Magdalena Boczkowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 391 s.

                   54560

 1. Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych / Mariusz Wieczorek. - Stan prawny na 1.07.2017 r. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 407 s.

                   54549

 1. Droga do pracy : proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy / Katarzyna Ślebarska. - Wydanie I. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. - 255, [3] s.

                   54550

 1. Ekonomiczne i Społeczne Zagadnienia Pracy w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim : bibliografia za 2016 r. / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2017. - V, 81 s.

                   10474 Czyt.

                   10475 Inf.

                   10476

 1. Etyka zawodu adwokata : regulamin wykonywania zawodu adwokata : komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy / Wojciech Bergier, Jakub Jacyna. - 3. wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2018. - XIII, [1], 345 s. - (Metodyki Becka).

                   54551

 1. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego : sprawozdanie z działalności w 2017 roku. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2018. - 28 s.

                   S. 3812 Czyt.

 1. Handbook on in-work poverty / ed. Henning Lohmann, Ive Marx. - Cheltenham ;Northampton : Edward Elgar Publishing, 2018. - XIV, 508 s.

                   54542

 1. Międzynarodowa Organizacja Pracy : konstytucja i inne dokumenty / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2017. - 119 s. - (Biblioteka Dialogu Społecznego).

                   54573

                   54574

 1. Key aspects of German employment and labour law / eds. Jeans Krichner, Pascal R. Kremp, Michael Magotsch. - 2nd ed. - Berlin : Springer, 2018. - XXV, 420 s.

                   54543

 1. The new normal of working lives : critical studies in contemporary work and employment / ed. Stephanie Taylor, Susan Luckman. - Cham : Palgrave Macmillan, 2017. - IX, 356 s. - (Dynamics of virtual work).

                   54544

 1. Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji : w stronę modelu empowerment? / Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Barbara Gąciarz, Tomasz Kaźmierczak, Bohdan Skrzypczak. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - 219 s.

                   54552

 1. Ludzie i struktury we współczesnym przedsiębiorstwie / Urszula Gołaszewska-Kaczan, Anna Grześ, Marek Kruk, Marcin Proniewski. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2017. - 115, [4] s.

                   54561

 1. Łączenie pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą w Polsce / Łukasz Jurek. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 194, [1] s.

                   54562

 1. Od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych RP / Beata Czuba, Marta Miszczak ; Wojskowa Akademia Techniczna. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2017. - 156, [1] s.

                   54563

 1. Regulating for equitable and job-rich growth / edited by Colin Fenwick, Valérie Van Goethem. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing ;Geneva : International Labour Office, 2017. - XIV, 243 s.

                   54569

 1. Les religions et le droit du travail : regards croisés, d'ici et d'ailleurs / sous la dir. Bernard Callebat, Hèléne de Courrèges, Valérie Parisot. - Bruxelles : Bruylant, 2017. - 522 s. - (Collection droit et religion ; 9 )

                   54571

 1. Samozatrudnienie : konieczność czy wybór przedsiębiorczych? / redakcja naukowa Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Roman Sobiecki. - Wydanie I. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2017. - 167 s.

                   54556

 1. Satysfakcja zawodowa pielęgniarek/pielęgniarzy w Polsce / Danuta Kunecka. - Warszawa : Difin, 2016. - 157 s. - (Engram)

                   54564

 1. Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna / redakcja naukowa Agnieszka Fihel. - Wydanie 1. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. - 206 s.

                   54553

 1. Środowisko zamieszkania w doświadczeniu osób starszych : wybrane aspekty psychospołeczne w ujęciu socjologicznym / Marek Niezabitowski. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018. - 332, [2] s.

                   54554

 1. Tu się pracuje! : socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy / Jacek Gądecki, Marcin Jewdokimow, Magdalena Żadkowska. - Kraków : Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, copyright © 2017. - 211, [1] s.

                   54555

 1. Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie / redakcja naukowa Grzegorz Goździewicz ; autorzy Renata Babińska-Górecka [i in.] - Stan prawny na 1 lutego 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 337 s.

                   54558

 1. Undoing work, rethinking community : a critique of the social function of work / James A. Chamberlain. - Ithaca : Cornell University Press 2017. - 182 s.

                   54570

 1. Unlocking employment law / Chris Turner. - London : Routledge, 2017. - LI, 681 s.

                   54546

 1. Utrzymać się na powierzchni : o walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa / Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Marianna Zieleńska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. - 278, [1] s.

                   54557

 1. The world of labour : a discussion of the present and future of trade unionism, Vol. 3 / G. D. H. Cole. - London : Routledge, 2017. - XXIII, 443 s.

                   54545

 1. Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie / Leszek Kozioł, Zenon Muszyński, Andrzej Kozina ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016. - 179, [1] s.

                   54565

 1. Young people and the labour market : a comparative perspective / ed. by Floro Ernesto Caroleo [et al.]. - Abingdon : Routledge, 2017. - X, 266 s. - (Routledge Studies in Labour Economics ; 5)

                   54547

 1. Zatrudnianie pracowników tymczasowych / Grażyna Spytek-Bandurska. - Stan prawny: luty 2018. - Warszawa : C. H. Beck, 2018. - XIV, 246 s. - (Prawo w Praktyce : kadry i płace)

                   54566

 1. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy / Iwona Jaroszewska-Ignatowska. - Stan prawny na 1 grudnia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 638 s.

                   54559

 1. Życie i praca w Polsce / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. - Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2017. - 145 s.

                   2455/A