1.   Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy / Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 200 s. - (HR).

                   54643

      2.   Controlling dla menedżerów / Edward Nowak (red.). - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 326 s.

                   54644

      3.   Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta / Łukasz Chruściel [i in.] ; red. merytoryczny Artur Borkowski. - Wyd. I/2018, kwiecień 2018 r. - Warszawa : INFOR Biznes Sp. z o.o., 2018. - 212 s.

                   54645

      4.   Doskonalenie kompetencji zarządzania : aspekty kulturowe i psychologiczne / Mirosław Betkowski, Malwina Zamojska-Król. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017. - 119 s.

                   54646

      5.   Dyskryminacja kobiet w polskiej gospodarce / Agata Kraińska. - Wyd. I. - Elbląg : Fundacja Hutena, 2018. - 123 s.

                   54647

      6.   Dyskryminacja w zatrudnieniu / Tomasz Niedziński ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2018. - 313, [1] s.

                   54648

      7.   Employer branding na polskim rynku pracy / Monika Kampioni-Zawadka. - Wyd. I. - Poznań : [Uniwersytet Ekonomiczny. Zakład Graficzny], 2018. - 224 s.

                   54649

      8.   Jakość życia i spójność przestrzenna : rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym = Quality of life and spatial cohesion : development and well-being in the local context / pod red. Włodzimierza Okrasy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017. - XVIII, 337 s.

                   54650

      9.   Jakość życia, konsumpcja : monografia dedykowana profesor Teresie Słaby / red. nauk. Anna Dąbrowska [i in.]. - Wyd. I. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2018. - 514 s.

                   54651

    10.   Kodeks pracy : komentarz / red. Arkadiusz Sobczyk ; aut.: Dominika Dörre-Kolasa [i in.]. - 4. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XXVII, [1], 1022 s. - (Komentarze Kompaktowe).

                   54642 Czyt.

    11.   Kompetencje kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii / Gabriela Roszyk-Kowalska. - Poznań : Wydawnictwo UEP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2018. - 312 s.

                   54652

    12.   Nowy leksykon profesjologiczny / red. Kazimierz M. Czarnecki, Bogusław Pietrulewicz, Piotr Kowolik ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne. Zarząd Główny w Zielonej Górze. Oddział Śląsko-Dąbrowski w Katowicach. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2017. - 224 s.

                   54666

    13.   Płaca minimalna / Anna Krajewska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - 151, [1] s.

                   54653

    14.   Podmiotowość pracy i towarowość usług : analiza prawna / Arkadiusz Sobczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - 247, [4] s.

                   54654

    15.   Polityka samorządowa wobec starości : strategie i podmioty / Ryszard Majer. - Wydanie I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, © 2018. - 184, [1] s. - (Akademia Samorządowa).

                   54655

    16.   Praca konsumentów : teorie, praktyki i uwarunkowania / Konstanty Strzyczkowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2018. - 200 s.

                   54656

    17.   Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej / red. Arkadiusz Bagłajewski [i in.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - 398 s.

                   54657

    18.   Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego / Arkadiusz Barut. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 350 s.

                   54658

    19.   Prawo pracy last minute / Michał Barański, Urszula Torbus. - Stan prawny 1 marca 2018 r. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, 2018. - 360 s.

                   54659

    20.   Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. - 9. wyd. uzup. i uaktual. / aktualizacja Marek Andrzejewski, T. Smyczyński. - Stan prawny na 30 listopada 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XXII, [2], 398 s. - (Podręczniki Prawnicze).

                   54660

    21.   Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudnienia / red. nauk. Zdzisław Kubot, Sebastian Kowalski ; aut. Jarosław Błaszczak [i in.]. - Stan prawny na 31 marca 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 238, [1] s.

                   54640

    22.   Satysfakcja zawodowa nauczycieli / Stanisław Korczyński. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2017. - 267 s.

                   54669

    23.   Umowy cywilnoprawne : praktyczne wskazówki w pytaniach i odpowiedziach : praca zbiorowa / red. Agata Pinzuł. - Warszawa : INFOR PL, 2018. - 81 s. - (Prawo Pracy).

                   54661

    24.   Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji : konteksty interdyscyplinarne / red. nauk. Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Przemysław Frąckowiak. - Wyd. I. - Kraków : Impuls, 2018. - 205 s.

                   54662

    25.   Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych / Dorota Wolska-Prylińska. - Wyd. I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 226, [1] s.

                   54663

    26.   Wynagrodzenia w oświacie 2018 / Artur Klawenek. - Stan prawny: marzec 2018. - Warszawa : C. H. Beck, 2018. - XXIV, 272 s. + płyta CD. - (Sektor Publiczny w Praktyce : Kadry i płace).

                   54664

    27.   Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy / Aleksandra Ziętek-Capiga. - Stan prawny na 20 kwietnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 299 s. - (Monografie).

                   54641

    28.   Zatrudnianie pracowników samorządowych : od umowy o pracę do zwolnienia / Ewa Łukasik. - Warszawa : INFOR PL, 2018. - 148 s. - (Samorząd i Administracja).

                   54665

    29.   Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE / Ewa Podgórska-Rakiel, Michał Szypniewski. - Stan prawny na 1 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 269 s.

                   54667