1. Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania / Janusz Kirenko, Magdalena Boczkowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 391 s.

                   54517

 1. Collective bargaining developments in times of crisis / ed. Sylvaine Laulom. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2017. - XVIII, 342, [6] s. - (Bulletin of Comparative Labour Relations ; 99).

                   54513

 1. The dawning of American labor : the new republic to the industrial age / Brian Greenberg. - Hoboken : Wiley-Blackwell, 2017. - XII, 220 s. - (The American History Series).

                   54516

 1. Employment, labour and industrial law in Australia / Louise Floyd [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - LVI, 433 s.

                   54514

 1. Empowering young people in disempowering times : fighting inequality through capability oriented policy / ed. by Hans-Uwe Otto [et al.]. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. - X, 297 s.

                   54507

 1. European youth labour markets : problems and policies / eds. Miguel Ángel Malo, Almudena Moreno Mínguez. - Cham : Springer, 2017. - X, 257 s.

                   54511

 1. Full employment and social justice : solidarity and sustainability / eds. Michael J. Murray, Mathew Forstater. - Cham : Palgrave Macmillan, 2018. - IX, 264 s. - (Binzagr Institute for Sustainable Prosperity).

                   54504

 1. HR toolbox czyli Narzędziownik menedżera HR / Grzegorz Filipowicz. - Warszawa : Infor pl, 2018. - 198, [1] s. - (Personel & Zarządzanie).

                   54532

 1. International social security law / Jean-Michel Servais. - 2nd ed. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2017. - 160 s.

                   54515

 1. Lista płac w praktyce : odpowiedzi na najtrudniejsze pytania / pod red. Mariusza Pigulskiego. - 5. wyd., stan prawny: grudzień 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XXI, 441 s. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa).

                   54503

 1. Migracje : ujęcie interdyscyplinarne / pod red. Tomasza Domańskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 228 s. - (Stosunki Międzynarodowe).

                   54518

 1. Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy / Zbigniew Dokurno. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 183 s.

                   54519

 1. A new theory of industrial relations : people, markets and organizations after neoliberalism / Conor Cradden. - New York : Routledge, 2017. - XII, 207 s. - (Routledge Research in Employment Relations).

                   54506

 1. Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka / Agnieszka Czubik [i in.]. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017. - 194, [8] s. - (Societas / Księgarnia Akademicka ; 103).

                   54520

 1. Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2018 roku / Małgorzata Kłos [i in.]. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, 2018. - 592 s.

                   54521

 1. Płace od A do Z w 2018 / Monika Cieślak. - Stan prawny: 15 stycznia 2018 r. - Warszawa : HR Services Monika Cieślak, [2018]. - [8], 893 s. - (Od A do Z / HR Services).

                   54522

 1. Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami / Paweł Kubicki. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2017. - 230, 34 s.

                   54524

 1. Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych : na podstawie zmian prawnych w latach 2003-2015 / Rafał Bakalarczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. - 233 s.

                   54523

 1. Poverty and low income in the Nordic countries/ ed. by Björn Gustafsson, Peder J. Pedersen. - London : Routledge, 2018. - X, 214 s. - (Routledge Revivals).

                   54505

 1. Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego / Marcin Kiełbasa. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - LI, 395 s. - (Monografie Prawnicze).

                   54496

 1. Problemy rodziny : 2007-2016 : (literatura polska i obca w wyborze). - Warszawa : GBPiZS, 2017. - XXVII, 215 s. + dysk optyczny (CD-ROM). - (Bibliografie ; 139).

                   26785 Czyt.

                   26786 Inf.

                   26787

 1. Problemy społeczne : między socjologią demaskatorską a polityką społeczną : księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego / red. nauk. Paweł Poławski, Dariusz Zalewski. - Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Socjologii, 2017. - 436 s.

                   54497

 1. Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce : struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia / Katarzyna Andrejuk. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. - 460, [1] s.

                   54531

 1. Reconstructing retirement : work and welfare in the UK and USA / David Lain. - Bristol : Policy Press, 2018. - XI, 212 s.

                   54508

 1. Social dialogue in face of changes on the labour market in Poland : from crisis to breakthrough / Jacek Męcina. - Budapest : ILO ;Warsaw : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. - 415, [1] s.

                   54525

 1. Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego / Izabela Florczak. - Stan prawny na dzień: 15 stycznia 2017 r. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 315 s. - (Akademia Prawa).

                   54498

 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : studium systemu / Hubert Witczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 453 s.

                   54499

 1. Trade unions and migrant workers : news contexts and challenges in Europe / ed. by Stefania Marino, Judith Roosblad, Rinus Penninx. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing ;Geneva : International Labour Office, 2017. - XIX, 403, [1] s. - (ILERA Publication Series).

                   54509

 1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych : komentarz / red. Agnieszka Pietraszewska-Macheta. - 3. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 1048 s. - (Komentarze).

                   54526

 1. Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej / Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 227 s.

                   54527

 1. Welfare beyond the welfare state : the employment relationship in Britain and Germany / Felix Behling. - Cham : Palgrave Macmillan, 2017. - XIII, 295 s.

                   54512

 1. Wolontariat studencki krajowy i zagraniczny / pod redakcją Ewy Marii Kuleszy i Bernadetty Kosewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. - 138, [1] s.

                   54528

 1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych / Kamila Lewandowska, Tomasz Lewandowski. - Stan prawny na na 1 stycznia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 239 s. - (Poradniki Kadrowe).

                   54510

 1. Wyzwania etyczne coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Mirosław Szcześniak. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : EMENTON, 2017. - 214 s.

                   54500

 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od A do Z / Monika Cieślak, Piotr Ciborski. - Wyd. 7, stan prawny: 1 stycznia 2018 r. - Warszawa : HR Services Monika Cieślak, [2018]. - 526 s. - (Od A do Z / HR Services).

                   54529

 1. Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 394 s. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)).

                   54501

 1. Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. : nowe zasady zatrudnienia i dodatkowe obowiązki / Mariusz Makowski. - Warszawa : Infor pl, 2018. - 203 s. - (Prawo Pracy).

                   54530

 1. Zatrudnianie w podmiotach leczniczych / Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski. - Stan prawny na 20 października 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 245 s.

                   54502