1.  Arbeitsfelder und Organisationen der Sozialen Arbeit : eine Einführung / Kirsten Aner, Peter Hammerschmidt. - Wiesbaden : Springer VS, 2018. - VII, [1], 189 s. - (Basiswissen Soziale Arbeit ; 6).

                   54679

      2.  Ekonomiczno-społeczne następstwa migracji na obszarach górskich na przykładzie Karpat Polskich / Piotr Cymanow. - Warszawa : Difin, 2018. - 282 s.

                   54685

      3.  Eksperyment w obszarze HR / Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 153 s.

                   54686

      4.  Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników : koncepcja i metodyka badań / Katarzyna Januszkiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - 213 s. - (Zarządzanie / Uniwersytet Łódzki).

                   54687

      5.  Employee ownership and employee involvement at work : case studies / edited by Daphne Berry, Takao Kato. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2018. - X, 229 s. - (Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-Managed Firms ; 18).

                   54675

      6.  Employment law and human rights / Robin Allen, Rachel Crasnow, Anna Beale, Claire McCann, Rachel Barrett. - 3rd edition. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - LXIII, [1], 565 s.

                   54678

      7.  Gegenwart und Zukunft des Sozialmanagements und der Sozialwirtschaft : aktuelle Herausforderungen, strategische Ansätze und fachliche Perspektiven / hrsg. Waltraud Grillitsch, Paul Brandl, Stephanie Schuller. - 2. Auflage. - Wiesbaden : Springer VS, 2018. - X, 544 s.

                   54680

      8.  Gestaltung von Innovationen in Organisationen des Sozialwesens : Rahmenbedingungen, Konzepte und Praxisbezüge / hrsg. Johannes Eurich, Markus Glatz-Schmallegger, Anne Parpan-Blaser. - Wiesbaden : Springer VS, 2018. - VI, 348 s.

                   54681

      9.  HR Business Partner : rola, filary, perspektywy / redakcja merytoryczna Karina Popieluch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 507 s.

                   54688

    10.  Humans as a service : the promise and perils of work in the gig economy / Jeremias Prassl. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 199 s.

                   54682

    11.  Intuicja w podejmowaniu decyzji kierowniczych / Kamila Malewska. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 337, [1] s.

                   54689

    12.  Kapitał ludzki w kształtowaniu zwinności przedsiębiorstw opartych na wiedzy / Hanna Włodarkiewicz-Klimek. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018. - 187 s.

                   54690

    13.  Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania / redakcja naukowa Ewelina Waśko-Owsiejczuk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ;Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2018. - 375 s.

                   54691

    14.  Labour law and social rights in Europe : the jurisprudence of international courts : selected judgements / edited by Maciej Łaga, Stefano Bellomo, Nicola Gundt, José María Miranda Boto. - Gdańsk : Gdańsk University Press, 2017. - 196 s.

                   54692

    15.  Meritum HR / red. Jarosław Marciniak. - 3. wydanie. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 1035 s. - (Meritum).

                   54673

    16.  Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy : umowy terminowe / redakcja naukowa Anna Musiała. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018. - 241 s. -  Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 218).

                   54693

    17.  Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD / Tomasz Niedziński. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XI, [1], 460 s. + płyta CD. - (Wzory Pism Becka).

                   54694

    18.  Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych / Anna Kanios. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - 333 s.

                   54695

    19.  Prawo pracy : pytania i odpowiedzi / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Eliza Maniewska, Michał Raczkowski. - 6. wydanie, stan prawny na 10 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 666, [1] s. - (Seria Akademicka).

                   54674

    20.  Procesy kierowania w administracji publicznej / Katarzyna Kłosowska-Lasek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. - 282 s.

                   54696

    21.  Reducing inequalities in Europe : how industrial relations and labour policies can close the gap / edited by Daniel Vaughan-Whitehead. - Cheltenham ; Edward Elgar Publishing ; Northampton :Genewa, Switzerland : International Labour Office, 2018. - XXI, 612 s.

                   54676

    22.  Rekrutacja i selekcja personelu / Marek Suchar. - 4. wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - X, 131 s.

                   54697

    23.  Root-cause regulation : protecting work and workers in the twenty-first century / Michael J. Piore, Andrew Schrank. - Cambridge : Harvard University Press, 2018. - XIV, 207 s.

                   54677

    24.  Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie : jedna czy wiele? / Jerzy Szmagalski. - Wyd. 2, zaktual. - Warszawa : Difin, 2018. - 317 s.

                   54698

    25.  Work, wealth and postmodernism : the intellectual conflict et the heart of business endeavour / Bradley Bowden. - Cham : Palgrave Macmillan, 2018. - XXI, 341 s.

                   54683

    26.  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo / Natalia Potoczek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright 2018. - 236 s.

                   54699

    27.  Zbiorowe prawo zatrudnienia / Michał Brodecki [i in.] ; red. Jakub Stelina, Jakub Szmit. - Stan prawny na 20 kwietnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 399 s. - (Monografie).